Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Закрите акціонерне товариство "Кам'янець-Подільська телерадіокомпанія" - 22775471

Регулярна інформація за 2003 рік
Дата розміщення: 15.10.2004

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш звіту Переглянути
Інформація про ЗАТ Переглянути
Основні відомості про додатково випущені цінні папери Переглянути
Інформація про облігації Переглянути
Обґрунтування змін у персональному складі службових осіб ЗАТ Переглянути
Інформація про загальні збори акціонерів Переглянути
Текстова частина звіту Переглянути
Баланс суб'єкта малого підприємництва Переглянути
Звіт про фінансові результати суб'єкта малого підприємництва Переглянути