Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  08.05.2020 09:39:02
Дата здійснення дії: 08.05.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Кам'янець-Подільська телерадіокомпанія"
Код за ЄДРПОУ:  22775471
Текст повідомлення: 

Інформація

про загальні збори  акціонерів

Приватного акціонерного  товариства

«Кам’янець-Подільська телерадіокомпанія» (ЄДРПОУ -22775471)

м.Кам’янець-Подільський                                                                                      27 квітня 2020 р.

 

Місце  проведення  загальних  зборів:

32300. вул.Драгоманова, 9  м.Кам’янець-Подільський , Хмельницька область

в адміністративному  приміщенні    товариства.

Початок загальних  зборів  акціонерів  об  11 год 00хв

Реєстр  власників іменних  цінних  паперів  станом на 24 год 00хв .18.04.2019р

Реєстрацію  акціонерів  розпочато  о  10 год. 00хв.,  завершена   о  10 год.45хв.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів.

2. Звіт  Директора  про фінансово-господарську  діяльність за 2019рік та  прийняття рішення за  наслідками розгляду звіту.

3. Звіт  Голови Наглядової ради за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

4. Звіт та висновки Ревізора за 2019  р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту .

5. Звіт головного бухгалтера і затвердження річного звіту та балансу за 2019рік.

6.Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2019 рік

7.Про обрання ревізора.

8.Про затвердження змін до Статуту ПрАТ «К-П ТРК».

9.Про припинення ПрАТ  шляхом перетворення у ТОВ.

10.Про призначення комісії з припинення ПрАТ.

11.Про затвердження порядку обміну акцій ПрАТ на частки в статутному капіталі ТОВ та плану перетворення.

12.Затвердження порядку викупу акцій у акціонерів,  які проти припинення ПрАТ.

13.Порядок та строк заявлення вимог кредиторів.

 

Реєстрація  акціонерів  та  їх  представників, що прибули для  участі в загальних зборах акціонерів,проведена реєстраційною  комісією,  затвердженою  директором, у складі: Шклярук Григорій Іванович. Реєстраційна комісія у складі Шклярука Григорія Івановича оголосив  результати  роботи реєстраційної  комісії:

Присутні на Загальних зборах наступні  акціонери та представники акціонерів (за дорученнями):

1.Подолян Анатолій Іванович – особисто (30 шт.акцій, 25% частка статутного фонду Товариства);

2.Директор  акціонера ТзОВ «Імпульс» Лопатинський Олександр Вікторович - особисто  (ТзОВ  «Імпульс»  володіє 10 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 8,3334% статутного капіталу).

Статутний фонд приватного  акціонерного  товариства  «Кам’янець-Подільська  телерадіокомпанія» складає  60 тисяч гривень, розподілений на  120 простих іменних  акцій номінальною вартістю 500,00 гривень. Голосуючими  на  загальних  зборах  акціонерів є 120 акцій. Також  було  повідомлено  , що  реєстраційною  комісією  зареєстровано  2 особи, бажаючих взяти  участь  в загальних  зборах  акціонерів   ПрАТ «Кам’янець-подільська  телерадіокомпанія» які  володіють  безпосередньо та опосередковано в  сукупності  40  голосами, що  складає 33,3334% статутного  фонду  товариства.

У відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" кворум для проведення зборів не досягнуто, збори не є правомочними примати рішення з питань порядку денного.

 

Директор ПрАТ «Кам’янець-Подільська  телерадіокопанія»                             А.Подолян