Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 12.04.2011
Дата публікації 13.04.2011 19:01:00
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Кам"янець-Подільська телерадіокомпанія"
Юридична адреса* Хмельницька область м.Кам"янець-Подільський вулиця Лесі Українки, 31
Керівник* Подолян Анатолій Іванович - Директор. Тел: 0384938612
E-mail* alex@impuls.kp.km.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Згідно протоколу №1 загальних зборів акціонерів від 12.04.2011р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента:
1.Член Спостережної ради ВАТ «Адамс» , в особі Яхієва Адама Михайловича ( паспорт НА № 044801, виданий Кам'янець-Подільським МВ УМВС України у Хмельницькій області, 30.12.1996року), звільнений 12.04.2011р. Володіє часткою у статутному капіталі емітента 12,5%. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини немає. Строк протягом якого особа перебувала на посаді 13 років.
Рішення прийнято загальними зборами акціонерів, Протокол№1 від 12.04.2011р.
2. Член Ревізійної комісії ТОВ «Світязь», в особі Борейко Олександр Вікторович (паспорт НА№ 429818 виданий Кам’янець- Подільським МВ УМВС України у Хмельницькій області,23.12.1997р.), звільнений 12.04.2011р. Володіє часткою у статутному капіталі емітента 8,3%. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини немає. Строк протягом якого особа перебувала на посаді 2 років.
Рішення прийнято загальними зборами акціонерів, Протокол №1 від 12.04.2011р.
3. Член Ревізійної комісії Гаврилюк Тарас Іванович (паспорт НА№ 146601 виданий Дунаєвецьким РВ УМВС України у Хмельницькій області,25.06.1996р.),звільнений 12.04.2011р. Володіє часткою у статутному капіталі емітента 0,0%. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини немає. Строк протягом якого особа перебувала на посаді 2 роки.
Рішення прийнято загальними зборами акціонерів, Протокол №1 від 12.04.2011р.
4. Член спостережної ради ТОВ «Світязь», в особі Борейко Олександр Вікторович (паспорт НА№ 429818 виданий Кам’янець- Подільським МВ УМВС України у Хмельницькій області,23.12.1997р.), призначений 12.04.2011р. Володіє часткою у статутному капіталі емітента 8,3%. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини немає. Протягом своєї діяльності обіймав наступні посади: директор ТОВ «Світязь»
Рішення прийнято загальними зборами акціонерів, Протокол №1 від 12.04.2011р.
5.Ревізор Виконавчий комітет міської ради, призначено 12.04.2011р. Володіє часткою у статутному капіталі емітента 8,3%.
Рішення прийнято загальними зборами акціонерів, Протокол №1 від 12.04.2011р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Подолян Анатолій Іванович