Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


09.02.2004

Постанова № 38-ХМ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Хмельницьке ТУ


ПОСТАНОВА № 38-ХМ

м. Хмельницький

2004-02-09

Я, уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальник Хмельницького територіального управління Кузь Валерій Володимирович, розглянувши матеріали справи у відношенні закритого акціонерного товариства "Кам'янець-Подільська телерадіокомпанія", місцезнаходження: 32300, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. УКРАЇНКИ ЛЕСІ, б.31, код ЄДРПОУ: 22775471, р/р 26002001001000, в Ф-Я ІВ.-ФР.КБ "ЗАХІДБУДГАЗБАНК" КАм. -ПОД, МФО 315320,-

ВСТАНОВИВ:

При розгляді акту №38-ХМ про правопорушення на ринку цінних паперів від 09.02.2004 р., пояснень представника ЗАТ від 09.02.2004 року, клопотання від 09.02.2004 року, що 1. Хмельницьким територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку закритому акціонерному товариству "Кам'янець-Подільська телерадіокомпанія" 11.09.2003 р. було видане обов'язкове для виконання розпорядження №154-ХМ про усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів, в якому зазначено, що акціонерним товариством порушено вимоги чинного законодавства, а саме: що закритим акціонерним товариством "Кам'янець-Подільська телерадіокомпанія" обрано документарну форму випуску цінних паперів в зв'язку з чим видано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №172/22/1/98 від 23.09.1998 р.. Документи, які підтверджують право власності на цінні папери товариством не видані, що є порушенням ст. 27 Закону України"Про господарські товариства", відповідно до якої товариство зобов'язано видати акціонерам акції (сертифікати акцій) не пізніше ніж через шість місяців після реєстрації випуску акцій. Також вищевказаним розпорядженням акціонерне товариство було зобов'язане в термін до 31 грудня 2003 року усунути порушення законодавства про цінні папери, а саме: • видати акціонерам документи, що підтверджують право власності на цінні папери; • до 10 січня 2004 року письмово проінформувати Хмельницьке територіальне. управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про виконання розпорядження Закритим акціонерним товариством "Кам'янець-Подільська телерадіокомпанія" розпорядження Хмельницького територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.09.2003 р. №154-ХМ у вказаний термін не виконано та товариство підлягає відповідальності згідно абзацу 4 ч. 1 ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні". Сертифікат якості іменних акцій від 21.01.2004року, 26.01.2004 р. сертифікати акцій були передані ЗАТ комерційний банк ПриватБанк. 2. Закрите акціонерне товариство "Кам'янець-Подільська телерадіокомпанія", вчинило правопорушення на ринку цінних паперів - ухилилося від своєчасного виконання розпорядження, винне в його вчинені та, підлягає відповідальності згідно абз. 4 ч. 1 ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні". 3. Обставини, що пом'якшують відповідальність закритого акціонерного товариства "Кам'янець-Подільська телерадіокомпанія" - сертифікати іменних акцій передані ЗАТ комерційний банк ПриватБанк реєстратору для видачі акціонерам. 4. Обставини, які обтяжують відповідальність закритого акціонерного товариства "Кам'янець-Подільська телерадіокомпанія"- при розгляді справи не встановлено. Враховуючи вищевикладене та, на підставі абз. 3 ч. 1 ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій", затвердженого Наказом Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.01.1997 року №2 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.02.2001 №27, зареєстрованих в Міністерстві Юстиції України 16.03.2001 року за №243/5434),-

ПОСТАНОВИВ:

За порушення вимог законодавства про цінні папери - ухилення від своєчасного виконання розпорядження від 11.09.2003 р. №154, накласти на закрите акціонерне товариство "Кам'янець-Подільська телерадіокомпанія" штраф у розмірі 2 (два) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 34 (тридцять чотири) гривень, який слід перерахувати на рахунок, відкритий в управлінні Державного казначейства за місцезнаходженням платника за балансовим рахунком 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету" по коду бюджетної класифікації 23030300 "Адміністративні штрафи та інші санкції", символ банку 101, протягом 15 днів з моменту отримання цієї Постанови. Копію розрахункового документу, який буде підтверджувати виконання цієї постанови, направити в Хмельницьке територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Дану постанову направити протягом трьох днів ЗАТ "Кам'янець-Подільська телерадіокомпанія". Копію даної постанови направити юридичному управлінню Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондовому ринку, або суду (господарського суду) у встановленому чинним законодавством порядку.